گیو سرور ارائه دهنده سرویس های ابری و VPS اختصاصی ایران و کانادا

رایانش ابری اختصاصی (VPC)

رایانش ابری اختصاصی (VPC)

با هم بشماریم!

امکانات نامحدود!
رایانش ابری اختصاصی (Virtual Private Cloud)

Cloud خود را داشته باشید.
چه برای استفاده اختصاصی چه برای فروش تجاری!
پیش نمایش
با ما تماس بگیرید