گیو سرور ارائه دهنده سرویس های ابری و VPS اختصاصی ایران و کانادا

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مواظبت از سرور شما با مترسک

خدمتی رایگان از گیو سرور برای تمام سرویس های ابری و مجازی و سرور های اختصاصی . سیستم مونیتورینگ سرویس های حیاتی سرور شما را به صورت دائم بررسی کرده و به صورت گراف درون پنل شما گزارش ها ارائه خواهند شد. جهت فعال سازی این سرویس لازم است پس از تحویل سرویس در صورتی که سرویس شامل مدیریت پایه یا پیشرفته نیست با پشتیبانی تماس حاصل نموده و درخواست سرویس مونیتورینگ رایگان نمایید . با استفاده از این سرویس شما به سادگی میتوانید وضعیت سرویس را در طول مدت استفاده به طور دقیق بررسی و مشکلات را شناسایی نمایید .